Bestuur

Dirigent Joren Stoffels
Voorzitter Marianne Decuypere
Secretaris Leslie Coornaert
Bestuurslid Kinderkoor Elke Calu
Bestuurslid Jeugdkoor Silke Flo
Bestuurslid Jeugdkoor Ruben Pottie